Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o.
w Dzierżoniowie

Przedmiotem działalności Spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców, zakładów przemysłowych i innych instytucji Miasta oraz Gminy DZIERŻONIÓW, miast: BIELAWY, NIEMCZY, PIESZYC i PIŁAWY GÓRNEJ w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków

Jakość wody

Jakość wody dostarczanej do sieci wodociągowej kontrolowana jest na bieżąco przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie oraz przez PSSE w Dzierżoniowie.

Fundusze unijne

WiK Dzierżoniów jest firmą realizującą projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", który finansowany jest przy udziale środków z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

previous arrow
next arrow
Slider
Dla Klienta

Tutaj znajdziesz przydatne informacje, dokumenty
i wnioski.

Awarie i wyłączenia

Informacje o planowanych wyłączeniach i awariach
w dostawie wody.

Jakość wody

Na terenie działalności WiK Sp. z o.o. zostały wyznaczone, w uzgodnieniu z PSSE w Dzierżoniowie, stałe punkty czerpalne służące do monitorowania jakości wody.

Laboratorium

Laboratorium mieści się w Dzierżoniowie na ulicy Relaksowej 5. Wykonuje badania wody pitnej dostarczanej poprzez sieć wodociągową mieszkańcom.

IBOK

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi Klienta.
Wiele spraw możesz załatwić on-line.

KONTAKT

ul. Kilińskiego 25 A, 58-200 Dzierżoniów
tel.centrali 74 832-37-01 do 04

Slider

Aktualności

Do góry