SUW „Góry Sowie”

Stacja Uzdatniania Wody „Góry Sowie”

Zakład Uzdatniania Wody „Góry Sowie” położony jest w malowniczym wąwozie u podnóża Gór Sowich, w pobliżu miasta Bielawy. Jest to jeden z najstarszych obiektów naszej Spółki, pochodzi bowiem z 1928 roku.

Źródłem wody surowej dla potrzeb Zakładu jest ujęcie wód infiltracyjnych w postaci drenażu. Zlokalizowane jest na północno-wschodnich stokach Gór Sowich, w bezpośredniej bliskości miasta Bielawy. Poborowi wody sprzyja morfologia i wysokie opady atmosferyczne rzędu 1000 mm.

Na ujęcie drenażowe składa się 10 odcinków ciągów drenażowych, stanowiących sieć perforowanych rurociągów wykonanych z kamionki, o łącznej długości 10.775 m oraz 240 studni zbiorczych.

Rurociągi przebiegają wzdłuż linii wodociągowych po dnie naturalnie ukształtowanych wąwozów. Głębokość ułożenia ciągów waha się w granicach 2,3 – 9 m. Woda z ujęć drenażowych spływa grawitacyjnie do Z. U. W., gdzie poddawana jest – z uwagi na wysoką jej jakość w stanie surowym – niezwykle prostemu procesowi uzdatniania.

Po jej przefiltrowaniu na 2 filtrach powolnych otwartych o powierzchni 128 m każdy oraz dezynfekcji podchlorynem sodu, woda kierowana jest do zbiornika o pojemności 2.000 m3. Stąd, rurociągiem o średnicy 250 mm podawana jest odbiorcom miasta Bielawy. Nadmiar uzdatnionej wody trafia do zbiornika wyrównawczego, którego pojemność wynosi 3.000 m3, a mieszczącego się na Maślanej Górze.

Maksymalna przepustowość S.U.W. „Góry Sowie” to 4.000 m3/dobę.
Średnia produkcja wody: 2.733 m3/dobę.