SUW w Bielawie przy ul. Szewskiej („Józefówek”)

Studnia przy ul. Szewskiej w Bielawie

Ujęcie wody w Bielawie przy ul.Szewskiej eksploatowane jest przez Spółkę „WiK” od 1989 roku. Jest to studnia wiercona o głębokości 150 m, ujmująca wody podziemne formacji prekambryjskiej kierowane do stacji uzdatniania wody.

Proces uzdatniania wody odbywa się za pomocą dwóch ciśnieniowych filtrów pospiesznych zamkniętych, wypełnionych złożem piaskowo katalitycznym, w których następuje wstępne utlenianie żelaza, napowietrzanie zaworami inżektorowymi, filtracja oraz proces wytrącania żelaza i manganu. W kolejnym etapie woda poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu i podawana jest rurociągiem do zbiornika wyrównawczego na Maślanej Górze.

Ujęcie to traktowane jest jako dodatkowe zródło zasilania w wodę w okresach suszy. Z tej studni można zasilić również górną część miasta Bielawa za pomocą rurociągu PVC fi 160 łączącego studnię z rurociągiem głównym w ul. Waryńskiego zasilającym miasto z ujęcia w Górach Sowich.