SUW w Jodłowniku

Stacja uzdatniania wody w Jodłowniku

Ujęcie wody w Jodłowniku jest eksploatowane od 1952 roku. Obejmuje studnię o głębokości 149,5 m ujmującą wody podziemne, szczelinowe formacji prekambryjskiej, kierowane za pośrednictwem pompy głębinowej do położonej niedaleko Stacji Uzdatniania.

 

 

 

 

Proces uzdatniania wody obejmuje wstępne utlenianie, napowietrzanie, filtrację na aktywnym złożu piaskowo-katalitycznym. Końcowym etapem jest profilaktyczna dezynfekcja roztworem podchloryny sodu. Uzdatniona woda zasila sieć wodociągową wsi Ostroszowice. Nadmiar kierowany jest za pośrednictwem zbiornika wyrównawczego na Górze Maślanej, do miejscowości Bielawa.