PROW: Podpisanie umowy o przyznanie pomocy dla operacji pn. Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy oraz kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy

W dniu 02.07.2020 r. Gmina Niemcza podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy oraz kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Wartość projektu: 3 977 820,00 zł brutto
Kwota dofinansowania: 1 999 975,00 zł

W ramach operacji zostaną zrealizowane 2 etapy:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy, polegająca na budowie nowej przepompowni ścieków w Kietlinie (na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków) oraz budowę ok. 2,5 km rurociągu tłocznego do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Folwarcznej w Niemczy.

– Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy wraz z budową zbiornika zapasowo-wyrównawczego polegająca na wykonaniu zbiornika retencyjnego o poj. 150m3 w Goli Dzierżoniowskiej oraz sieci wodociągowej o dł. ok. 3,5 km łączącej Golę Dzierżoniowską z Niemczą.