PRACA: Kierownik Działu Technicznego

Powiększ obraz

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zatrudni osobę na stanowisko – Kierownik Działu Technicznego – w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • nadzór i realizacja przebiegu remontów i inwestycji, rozliczanie ich oraz sporządzanie planów inwestycyjnych i remontowych,
 • nadzór i przeprowadzanie przetargów na roboty budowlane, dostawy i usługi
  w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,
 • nadzór i wydawanie technicznych warunków podłączenia oraz uzgadnianie projektów budowlanych sieci i przyłączy wod.-kan.,
 • opiniowanie dokumentacji technicznej i wydawanie uzgodnień dla innych inwestorów,
 • prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z wykupem i sprzedażą nieruchomości oraz sprawozdawczości z działalności remontowo-inwestycyjnej,
 • udział w naradach koordynacyjnych,
 • nadzór nad pracami geodezyjnymi,
 • inicjowanie postępu technicznego.

Wykształcenie:

 • wyższe techniczne –inżynier sanitarny.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe – minimum 10 lat pracy, w tym 5 lat na stanowisku nadzoru nad pracownikami w branży wodociągowo-kanalizacyjnej lub pokrewnej,
 • znajomość obsługi: MS Windows XP, MS Office,
 • zmysł techniczny,
 • umiejętność nadzorowania pracy zespołu,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • znajomość prawa budowalnego,
 • znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz ustawy prawo wodne.

Mile widziane:

 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • podpisana klauzula informacyjna i klauzula zgody do składanych ofert pracy – druk do pobrania na stronie wik.dzierzoniow.pl.- zakładka BOK- pobierz druki.

 

Wymagane dokumenty wraz z danymi do kontaktu należy składać w Sekretariacie  
WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25 A (I piętro) w dni robocze  od godziny 700 do godziny 1500 lub na email: pk@wik.dzierzoniow.pl do dnia 16 października 2020 roku. Rozpatrzenie ofert przez Komisję Rekrutacyjną nastąpi w dniu 19 października 2020 roku.