Audyt zewnętrzny 2020

Powiększ obraz

W dniu 5 października 2020 r. został przeprowadzony kolejny audit w zakresie funkcjonowania w Spółce zintegrowanego systemu zarządzania. Audit był auditem nadzoru, miał za zadanie potwierdzić działanie Spółki zgodnie z normami PN- EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO  45001:2018. Podczas audytu Spółka WiK przechodziła na nową normę dotyczącą Systemu Zarzadzania BHP. Dotychczas w Spółce funkcjonowała norma  PN-N 18001, która przestała obowiązywać. Dlatego też Spółka podjęła działania, w celu spełnienia wymagań nowej normy PN-ISO 45001.

Nowa norma dotycząca zarządzania BHP pojawiła się w celu zapewnienia kompatybilności z nowymi wydaniami norm dotyczącymi systemu zarządzania jakością (ISO 9001:2015) oraz środowiskowego (ISO 14001:2015). Normy te posiadają jednolitą strukturę, zgodną ze standardem HLS (High Level Structure). Dzięki temu integracja systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w Organizacjach będzie łatwiejsza, ponieważ we wszystkich normach wydanych po 2013 roku obowiązuje ta sama struktura (numeracja rozdziałów oraz układ wymagań).

 

Audit przeprowadziło 5 auditorów Polskiego Centrum Certyfikacji (PCC) Sp. z o.o. z Wrocławia.  Audit miał charakter kompleksowy. Auditorzy sprawdzili zakres dostosowania Spółki do wymogów norm, szczególnie mając na uwadze wymagania normy PN-ISO 45001 dotyczącej systemu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Audit zakończył się wynikiem pozytywnym.  Na spotkaniu zamykającym  auditorzy ocenili pozytywnie funkcjonowanie systemu, nie stwierdzili żadnej niezgodności. Jednostka certyfikująca potwierdziła, że  Spółka utrzymała przyznane certyfikaty na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz że zawnioskuje o przyznanie Certyfikatu na zgodność z normą PN-ISO 45001:2018.

 

Norma ISO 45001 reguluje zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, stanowi podstawę do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym oraz stanowi gwarancję bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy. Nowa norma ISO 45001 umożliwia wprowadzanie skutecznych działań ochronnych, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Czynności te jednocześnie umożliwią bezproblemowe prowadzenie działalności oraz pozwolą na podniesienie konkurencyjności Organizacji, co pozytywnie wpłynie na jej wizerunek wśród klientów i pracowników.