Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego

Powiększ obraz

W dniu 22.12.2020 r. roku Spółka podpisała umowę na realizację robót budowlanych pn.: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzące w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Wykonawcą robót będzie firma KARTGIS Sp. z o.o. z Warszawy.
Termin zakończenia umowy 22.06.2022 r.
Wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi 4 036 187,47 zł brutto.
Jest to kolejne zadanie planowane do realizacji ze środków unijnego Funduszu Spójności, zgłoszone w ramach II etapu projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego.