PRACA: Osoba do Działu Księgowości

Powiększ obraz

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zatrudni osobę do Działu Księgowości – w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe minimum 5 lat,
 • dobra podstawowa znajomość rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego,
 • znajomość układu kosztów (funkcjonalny i rodzajowy)
 • bardzo dobra  organizacja  pracy własnej i wysokie zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • skrupulatność, dokładność i uczciwość,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • znajomość obsługi komputera (word, excel),

Zakres zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie dokumentacji księgowej,
 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem merytorycznym, formalnym
   i rachunkowym faktur zakupu usług, materiałów i innych dokumentów księgowych,
 • dekretacja dokumentów w układzie funkcjonalno-rodzajowym, zgodnie obowiązującymi z przepisami pdoop, ustawy o VAT i rachunkowości,
 • wprowadzanie do systemu dokumentów księgowych,
 • przygotowanie przelewów do spłaty zobowiązań,
 • wprowadzanie przelewów do bankowości elektronicznej oraz księgowanie wyciągów bankowych,
 • księgowaniem kosztów wynagrodzeń, składek ZUS i rozrachunków z listy płac,
 • prowadzenie kont rozliczeń międzyokresowych kosztów, sporządzanie
  i wprowadzenie do systemu miesięcznych dokumentów polecenia księgowania,
 • naliczenie i księgowanie podatków lokalnych,
 • zastępstwo w czasie nieobecności osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ŚT.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zdobyte uprawnienia
  i doświadczenie zawodowe
 • podpisana klauzula informacyjna i klauzula zgody do składanych ofert pracy  – druk do pobrania na stronie www.wik.dzierzoniow.pl.- zakładka BOK- pobierz druki

 

Wymagane dokumenty wraz z danymi adresowymi (adres, numer telefonu, e-mail) należy składać w Sekretariacie siedziby firmy WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25 A (I piętro) w dni robocze  od godziny 700 do godziny 1500 lub mailem na adres pk@wik.dzierzoniow.pl  do dnia 19.02.2021 roku. Rozpatrzenie ofert przez Komisję Rekrutacyjną nastąpi w dniu 22.02.2021 roku.