Energia Komunalna Sp. z o.o. ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe

Powiększ obrazEnergia Komunalna Sp. z o.o.

Energia Komunalna Sp. z o.o. ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe poprzedzające ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”. Szczegółowe informacje o Konsultacjach można uzyskać na stronie https://energia-komunalna.pl/wstepne-konsultacje-rynkowe