Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu dzierżoniowskiego w tym Spółki WiK

Powiększ obraz

Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”

Po wielu miesiącach oczekiwań zakończony został konkurs dla certyfikowanych klastrów energii, ogłoszony 15.04.2020r. przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. W ramach konkursu beneficjentom (7 klastrów certyfikowanych) przeznaczono 49 milionów złotych dotacji na realizację projektów mających na celu m.in. produkcję energii elektrycznej, polegających na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), takich jak m.in. energia promieniowania słonecznego.

W wyniku konkursu nowoutworzona międzygminna Spółka Energia Komunalna, jako Lider Dzierżoniowskiego Klastra Energii (zastąpiła na tym stanowisku Spółkę Wodociągi i Kanalizacja, która była Liderem DKE do września 2020 roku), pozyskała max. kwotę 7 mln. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na budowę 125 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej sześciu gmin powiatu dzierżoniowskiego.

W celu wspólnej realizacji przedmiotowego Projektu, Spółka Wodociągi i Kanalizacja podpisała ze Spółką Energia Komunalna oraz Zakładem Usług Komunalnych z Łagiewnik Umowę Partnerską, w ramach której na 40 obiektach wodociągowo-kanalizacyjnych Spółki zostaną zainstalowane, z ponad 73% udziałem środków unijnych, instalacje fotowoltaiczne o wartości ponad 5 mln zł netto (ponad 37% udziału w całym Projekcie).

Cały Projekt o wartości ponad 11,5 mln zł to prawie 3 MW mocy elektrycznej na dachach lub terenach szkół, przedszkoli, instytucji gminnych i obiektach wodociągowo-kanalizacyjnych. Szacuje się, że przy dzisiejszych cenach energii elektrycznej oszczędności jakie łącznie osiągną: Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Dzierżoniów, Gmina Łagiewniki, Gmina Piława Górna, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z Dzierżoniowa oraz Zakład Usług Komunalnych z Łagiewnik przekroczą rocznie kwotę 700 tys. zł. Przy mających nastąpić w naszym kraju wzrostach cen energii, ta oszczędność może być znacznie wyższa. Inwestycja spowoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery na poziomie 2000 ton rocznie. W ten sposób również Spółka Wodociągi i Kanalizacja będzie miała swój udział w realizacji krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, zmierzającej do powstrzymania ocieplenia klimatu.

Instalacja ok. 8.000 paneli fotowoltaicznych rozpocznie się w pierwszym kwartale przyszłego roku
 i potrwa 12 miesięcy. W pierwszej kolejności instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na obiektach Spółki Wodociągi i Kanalizacja.

Cieszymy się, że dla  zainicjowanego przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Dzierżoniowskiego Klastra Energii udało się, w ramach jego działalności, pozyskać środki zewnętrzne na bardzo ważną dla gmin i partnerów klastra inwestycję.