Sadzenie drzewek

Powiększ obraz

W związku z tym, że Spółka WiK w Dzierżoniowie  stale modernizuje i rozbudowuje swoje sieci wodno-kanalizacyjne  zdarzają się sytuacje, w których  występują kolizje z istniejącym drzewostanem. Wówczas, zgodnie z istniejącymi przepisami,  następuje jego odtworzenie. Dlatego w listopadzie br.  pracownicy Spółki WiK w tzw. czynie społecznym przystąpili do sadzenia drzew. Posadzono w sumie 67 sztuk drzewek, gatunku lipa wraz z ich zabezpieczeniem. Nasadzenia odbyły się w dwóch miejscach: na terenie parku międzyosiedlowego, pomiędzy os. Błękitnym i os. Jasnym oraz na terenie  rekreacyjnym Alei Bajkowych Gwiazd.  Drzewka zostały zakupione bezpośrednio u producenta przez Spółkę WiK.  Zaoszczędzone  środki zostały przeznaczone na dalszy rozwój Spółki.