PRACA: Kierownik Działu Energetyki i Automatyki

Powiększ obraz

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zatrudni osobę na stanowisko – Kierownika Działu Energetyki i Automatyki – w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zadania:

 • nadzór nad utrzymaniem w ruchu urządzeń elektrycznych SN, NN, DM i SM oraz nadzór nad usuwaniem awarii z zakresu tych urządzeń,
 •  nadzór nad AKPiA oraz nad realizacją inwestycji na etapie projektowania
  i realizacji w zakresie energetyki i AKPiA,
 •  nadzór  i koordynacja zużycia energii elektrycznej  i związanych z tym kosztów,
 •  uczestnictwo w organizowaniu przetargów na zakup energii elektrycznej,
 •  prowadzenie dokumentacji projektowej i odbiorowej,
 •  sporządzanie raportów z pracy OZE do URE oraz sprawozdań do GUS- u,
 •  nadzór, eksploatacja i okresowe przeglądy kotłowni,
 •  prowadzenie rozliczeń zużytej energii oraz przygotowanie jej zamówień,
 •  opracowanie koncepcji dalszego rozwoju Działu Energetyki i Automatyki w Spółce.

Wymagania:

 • wykształcenie- wyższe techniczne o kierunku energetycznym, elektroenergetycznym, elektrotechnicznym, elektronicznym, automatyki przemysłowej,
 • doświadczenie zawodowe minimum 10 lat w danej specjalizacji, w tym 5 lat na stanowiskach nadzoru,
 • znajomość zagadnień związanych z pracą sieci energetycznej, elektrycznej oraz IT,
 • doświadczenie w pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych lub nadzorze eksploatacji tych urządzeń (do 20 kV) – minimum 5 lat,
 • znajomość obsługi komputera – pakietu Office,
 • prawo jazdy kategorii B.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej lub pokrewnej,
 • umiejętności projektowania,
 • umiejętności pomiarowe.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz posiadane uprawnienia,
 • oświadczenie do CV zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – druk do pobrania na stronie www.wik.dzierzoniow.pl.- zakładka BOK- pobierz druki.

 

Wymagane dokumenty wraz z danymi adresowymi (adres, numer telefonu lub e-mail) należy składać w Sekretariacie WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25 A (I piętro) w dni robocze  od godziny 700 do godziny 1500 lub na e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl do dnia 20 lutego 2023 roku. Rozpatrzenie ofert przez Komisję Rekrutacyjną nastąpi w dniu 22 lutego 2023 roku.