Pobierz druki

Druki dla osób słabowidzących

 

  Dokument Plik
  Umowa odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy…
  Wytyczne do projektowania
  Wytyczne do projektowania w zakresie AKPiA – woda
  Wytyczne do projektowania w zakresie AKPiA – ścieki
  Informacja dla mieszkańców Piławy
Dział techniczny
1. Wniosek 1A o wydanie technicznych warunków przyłączenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
2. Wniosek 1B o wydanie technicznych warunków przyłączenia dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i pozostałych obiektów
3. Wniosek nr 2 o wydanie opinii technicznej do rozwiązań projektowych
4. Wniosek nr 3 o uzgodnienie dokumentacji technicznej
5. Wniosek o zawarcie umowy odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
Dział wodociągów i kanalizacji
1. Wniosek nr 4 Zgłoszenie rozpoczęcia robót związanych z budową przyłączy
2. Wniosek nr 5 Zgłoszenie rozpoczęcia robót związanych z budową sieci
3. Wniosek nr 6 o wydanie protokołu odbioru przyłączy
4. Wniosek nr 7 o wydanie protokołu odbioru sieci
5 Wniosek nr 8 o wykonanie przyłącza
6. Wniosek nr 9 o pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu
7. Wzór umowy na wykonanie przyłącza do czynnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
Dział Obsługi Klienta
1. Wniosek nr 10 na zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzenie ścieków
2. Załącznik do wniosku na zawarcie umowy – oświadczenie
3. Wniosek nr 11 o wyrażenie zgody na rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej
4. Warunki rozdziału sieci instalacji wewnętrznej – Załącznik do wniosku nr 11
5. Wniosek nr 12 o zamontowanie wodomierza odliczającego
6. Wniosek o przekazanie wodomierza do ekspertyzy
7. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
8. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę
9. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w przypadku wynajmu nieruchomości
10. Oświadczenie o przesyłanie danych drogą elektroniczną i korzystanie z systemu iBok
Laboratorium
1. Druk zlecenia na badanie wody
2. Druk zlecenia na badanie ścieków
3. Wykaz oznaczeń
Dział Kadr
1. Klauzula informacyjna i klauzula zgody  
2. Wniosek o wydanie świadectwa pracy lub zaświadczenia o zarobkach

 

Druki dla osób słabowidzących

Dział techniczny Plik dostępności
1. Wniosek 1A o wydanie technicznych warunków przyłączenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
2. Wniosek 1B o wydanie technicznych warunków przyłączenia dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i pozostałych obiektów
3. Wniosek nr 2 o wydanie opinii technicznej do rozwiązań projektowych
4. Wniosek nr 3 o uzgodnienie dokumentacji technicznej
5. Wniosek o zawarcie umowy odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej  
Dział wodociągów i kanalizacji
1. Wniosek nr 4 Zgłoszenie rozpoczęcia robót związanych z budową przyłączy
2. Wniosek nr 5 Zgłoszenie rozpoczęcia robót związanych z budową sieci
3. Wniosek nr 6 o wydanie protokołu odbioru przyłączy
4. Wniosek nr 7 o wydanie protokołu odbioru sieci
5 Wniosek nr 8 o wykonanie przyłącza
6. Wniosek nr 9 o pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu
7. Wzór umowy na wykonanie przyłącza do czynnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej  
Dział Obsługi Klienta
1. Wniosek nr 10 na zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzenie ścieków
2. Załącznik do wniosku na zawarcie umowy – oświadczenie
3. Wniosek nr 11 o wyrażenie zgody na rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej
4. Warunki rozdziału sieci instalacji wewnętrznej – Załącznik do wniosku nr 11
5. Wniosek nr 12 o zamontowanie wodomierza odliczającego
6. Wniosek o przekazanie wodomierza do ekspertyzy
7. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków  
8. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę  
9. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w przypadku wynajmu nieruchomości  
10. Oświadczenie o przesyłanie danych drogą elektroniczną i korzystanie z systemu iBok
Dział Kadr
1. Klauzula informacyjna i klauzula zgody
2. Wniosek o wydanie świadectwa pracy lub zaświadczenia o zarobkach