Przekazanie stanu wodomierzy

Wpisz swój numer klienta
Wpisz swoje imię i nazwisko
Wpisz ulicę i numer domu
Wpisz swoją miejscowość
Podaj swój numer telefonu
Wpisz wartość jaką pokazuje licznik
Wpisz wartość jaką pokazuje licznik ogrodowy
Jeśli masz jakieś uwagi wpisz je tutaj
Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci adresu e-mail w celu odpowiedzi na Twoje pytanie.

Warto wiedzieć, że:
1) Administratorem podanych danych osobowych staną się Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A.
2) Inspektorem ochrony danych jest Edyta Kwinta tel. 74 832-20-69, adres e-mail: iod@wik.dzierzoniow.pl
3) W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wystarczy, że nas o tym poinformujesz.
4) Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do momentu zrealizowania celu –złożenia drogą mailową odpowiedzi na Twoje pytanie.
5) Dbamy o Twoje dane osobowe i nie przekazujemy ich innym podmiotom.
6) Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – od 25 maja 2018 roku to Prezes Urzędu Ochrony Danych.