Przekazanie stanu wodomierzy

Wpisz swój numer klienta
Wpisz swoje imię i nazwisko
Wpisz ulicę i numer domu
Wpisz swoją miejscowość
Podaj swój numer telefonu
Wpisz wartość jaką pokazuje licznik
Wpisz wartość jaką pokazuje licznik ogrodowy
Jeśli masz jakieś uwagi wpisz je tutaj

Wybierając drogę kontaktu ze Spółką WiK za pomocą poczty mailowej, jednocześnie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci adresu e-mail i innych podanych danych w celu podjęcia działań wynikających z przesłanej korespondencji.

W związku z tym Spółka WiK informuje:

  • Administratorem Państwa danych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A;
  • Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: tel. 74 832-20-69 adres e-mail: iod@wik.dzierzoniow.pl;
  • podanie danych jest niezbędne do kontynuowania korespondencji drogą elektroniczną oraz do  podjęcia ewentualnych działań wynikających z otrzymanej  korespondencji,
  • podane dane będą przetwarzane tylko przez upoważnione osoby, podane dane mogą być udostępniane innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu prawnie usprawiedliwionego celu administratora w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  • podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów w tym do momentu przedawnienie roszczeń,
  • przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz  ograniczenia przetwarzania.