Informacje ogólne

Przedmiotem działalności Spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców, zakładów przemysłowych i innych instytucji Miasta oraz Gminy DZIERŻONIÓW, miast: BIELAWY, NIEMCZY, PIESZYC i PIŁAWY GÓRNEJ w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

– ujęcie tzw. wody surowej oraz jej uzdatnienie
– rozprowadzanie wody na terenie objętym zasięgiem działania Spółki poprzez sieć wodociągową i jej doprowadzenie do poszczególnych odbiorców
– odbiór oraz odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych systemem kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej
– oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach miejskich
– nadzór i wnikliwa kontrola ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez zakłady przemysłowe

 

Pompownia- konserwacja i remonty urządzeń sieci kanalizacyjnej, urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń służących oczyszczaniu ścieków
– konserwacja i remonty urządzeń do poboru uzdatniania oraz dystrybucji wody
– likwidacja awarii powstających w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
– stała laboratoryjna kontrola jakości zarówno wody surowej jak czystej oraz badanie ścieków
– modernizacja i działalność inwestycyjna obejmująca urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
– wynajem sprzętu specjalistycznego oraz pozostających w dyspozycji przedsiębiorstwa środków transportowych
– komputerowa lokalizacja wycieków w instalacjach wodociągowych

 

Filtry – kształt zakładu dopuszcza możliwość stosowania rynkowych mechanizmów ekonomicznych, pozwala na oszczędne i- co wydaje się dziś być szczególnie ważnym- bardziej fachowe wykonywanie powierzonych nam zadań, polegających na zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

Doświadczona, kierownicza kadra inżynieryjno-techniczna tak wyższego jak i niższego szczebla, dobra i odpowiednio zarządzana załoga oraz przemyślana polityka współpracy na szczeblu gminnym pozwoliły podejmować trafne decyzje strategiczne.

Częste kontakty z przedstawicielami krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw w podobnym profilu działalności, podpatrywanie najlepszych, wreszcie wybór sprawdzonych i najbardziej opłacalnych rozwiązań daje pozytywne rezultaty w codziennej pracy.

 

Pompownia – Obsługiwany system wodociągowo-kanalizacyjny to niesłychanie skomplikowany organizm. Sprawną jego pracę zapewnia około 174 osobowa załoga. Jej zaangażowanie daje przedsiębiorstwu możliwość realizacji powierzonych zadań, odbiorcom usług natomiast- pewność, że woda płynąca z ich kranów odpowiada najwyższym normom, a oczyszczone ścieki nie przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego.