Praca w WiK

Jeśli chcesz przesłać nam e-mailem swoją ofertę pracy to:

  1. Przygotuj swoją ofertę pracy
  2. Wklej treść załącznika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w swoją ofertę (Załącznik (.docx)) lub
  3. Wydrukuj podpisz i załącz skan lub zdjęcie dokumentu do wiadomości.
  4. Wyślij na adres e-mail: pk@wik.dzierzoniow.pl

Jeśli chcesz przesłać pocztą swoją ofertę pracy to:

  1. Przygotuj swoją ofertę pracy
  2. Dołącz do niej wydrukowane i podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik (pdf))
  3. Wyślij na adres WiK Sp. z o.o.

Oferty można też składać osobiście w siedzibie Spółki WiK przy ul. Kilińskiego 25a w Sekretariacie na I piętrze.

Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Aktualne oferty pracy w WiK Sp. z o.o.

Kierownik Działu Wodociągów
i Kanalizacji (PDF)

Dyrektor ds. Technicznych (PDF)

Monter, konserwator sieci wod-kan (PDF)