Aspekty środowiskowe

„Jakość w swojej istocie jest efektem właściwego zarządzania i organizacji firmy”.


A.V. Feigenbaum

W pierwszym kwartale 2023 roku dokonano kolejnego już przeglądu środowiskowego, pod kątem określenia wpływu działalności Spółki na środowisko (aspekty środowiskowe). Zdefiniowano 44 aspekty środowiskowych, z których 6 uznano za znaczące. Są to:

  • ścieki oczyszczone (zrzuty do wód),
  • ustabilizowane komunalne osady ściekowe (odpady),
  • ujmowanie wód powierzchniowych (wykorzystanie surowców i zasobów),
  • ujmowanie wód podziemnych (wykorzystanie surowców i zasobów),
  • zużycie energii elektrycznej na produkcję i przesył wody (wykorzystanie surowców i zasobów),
  • zużycie energii elektrycznej na oczyszczanie i przesył ścieków (wykorzystanie surowców i zasobów).