Fundusze unijne

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I (POIiŚ)

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II (POIiŚ)

Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie (RPO WD)

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie – część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie (PROW)

Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie

Slider