Jakość wody

Woda pitna produkowana na Stacjach Uzdatniania Wód i dostarczana mieszkańcom Dzierżoniowa, Bielawy, Piławy Górnej, Piławy Dolnej, Pieszyc, Niemczy, Gminy Bielawy, Gminy Dzierżoniowa, Gminy Pieszyc i Gminy Piławy Górnej spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 07.12.2017 (Dz.U.2017, poz. 2294) dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na terenie działalności WiK Sp. z o.o. zostały wyznaczone, w uzgodnieniu z PSSE w Dzierżoniowie, stałe punkty czerpalne służące do monitorowania jakości wody. Zgodnie z rozporządzeniem WiK Sp. z o.o. co roku opracowuje harmonogram pobierania próbek wody do badań, który zatwierdzany jest przez PSSE w Dzierżoniowie. Z przeprowadzonych badań wody realizowanych według ustalonego harmonogramu, sporządzane jest sprawozdanie, które następnie jest przekazywane do PSSE w Dzierżoniowie.

Jakość wody dostarczanej do sieci wodociągowej kontrolowana jest na bieżąco przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie oraz przez PSSE w Dzierżoniowie. Badania wody dla PSSE w Dzierżoniowie są wykonywane przez laboratorium PSSE w Kłodzku, Wałbrzychu i Wrocławiu. Polityka jakości przyjęta przez WiK Sp. z o.o. i realizowana w Laboratorium ma na celu zapewnienie wiarygodności i obiektywności wyników badań. Laboratorium posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 756 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który potwierdza wdrożenie systemu zarządzania na zgodność z najnowszym wydaniem normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Szczegółowe dane dotyczące jakości wody znajdują się w załączonych plikach poniżej.

Dzierżoniów

Bielawa

Pieszyce

Gmina Dzierżoniów

Niemcza

Piława Górna

 

Stacje Uzdatniania Wody

 

Parametry wody – twardość
Parametry wody – twardość – sieć