Kontakt (środki unijne)

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25 A
58-200 Dzierżoniów
tel.centrali 74 832-37-01 do 04
fax 74 832-37-05
e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Andrzej Bronowicki 74 832 37 01 do 04 prezes@wik.dzierzoniow.pl
Zastępca Pełnomocnika ds. Projektu
  Kazimierz Pietkiewicz 74 832 37 01 do 04 pt@wik.dzierzoniow.pl
Kierownik:    
  Aneta Nowak 74 832 20 53 nowak@wik.dzierzoniow.pl
Zespół ds. technicznych:    
  Natalia Wolska 74 832 20 54 wolska@wik.dzierzoniow.pl
  Paweł Mizer 74 832 20 54 mizer@wik.dzierzoniow.pl
  Ada Szkwarek 74 832 20 54 szkwarek@wik.dzierzoniow.pl
Zespół ds. finansowo-księgowych:    
  Agnieszka Szczucka (Zastępca kierownika) 74 832 20 57 szczucka@wik.dzierzoniow.pl
  Sylwia Strzelczyk 74 832 20 57 strzelczyk@wik.dzierzoniow.pl