noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

Jakość wody

Woda pitna produkowana na Stacjach Uzdatniania Wód i dostarczana mieszkańcom Dzierżoniowa, Bielawy, Piławy Górnej, Piławy Dolnej, Pieszyc, Niemczy, Gminy Bielawy, Gminy Dzierżoniowa, Gminy Pieszyc i Gminy Piławy Górnej spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 07.12.2017 (Dz.U.2017, poz. 2294) dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na terenie działalności WiK Sp. z o.o. zostały wyznaczone, w uzgodnieniu z PSSE w Dzierżoniowie, stałe punkty czerpalne służące do monitorowania jakości wody. Zgodnie z rozporządzeniem WiK Sp. z o.o. co roku opracowuje harmonogram pobierania próbek wody do badań, który zatwierdzany jest przez PSSE w Dzierżoniowie. Z przeprowadzonych badań wody realizowanych według ustalonego harmonogramu, sporządzane jest sprawozdanie, które następnie jest przekazywane do PSSE w Dzierżoniowie.

Jakość wody dostarczanej do sieci wodociągowej kontrolowana jest na bieżąco przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie oraz przez PSSE w Dzierżoniowie. Badania wody dla PSSE w Dzierżoniowie są wykonywane przez laboratorium PSSE w Kłodzku, Wałbrzychu i Wrocławiu. Polityka jakości przyjęta przez WiK Sp. z o.o. i realizowana w Laboratorium ma na celu zapewnienie wiarygodności i obiektywności wyników badań. Laboratorium posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 756 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który potwierdza wdrożenie systemu zarządzania na zgodność z najnowszym wydaniem normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Szczegółowe dane dotyczące jakości wody znajdują się w załączonych plikach poniżej.

Dzierżoniów
Bielawa
Pieszyce
Gmina Dzierżoniów
Niemcza
Piława Górna

Stacje Uzdatniania Wody

Parametry wody - twardość
Parametry wody - twardość - sieć

Dzierżoniów
Bielawa
Pieszyce
Gmina Dzierżoniów
Niemcza
Piława Górna
SUW

Jakość Wody
ostatnia aktualizacja: 19.02.2020 r. Odwiedziło nas juz 3579362 osób