Przetarg

Informacje szczegółowe przetargu nr 1888

Nazwa:FS2: Roboty budowlane pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bratoszowie" przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
Data rozpoczęcia:2020-12-21 13:00:00
Data zakończenia:2021-02-08 11:00:00
Treść:Roboty budowlane pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bratoszowie" przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności


Ogłoszenie o zamówieniu
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Część II SIWZ - Wzór Umowy
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załączniki do OPZ - część I
Załączniki nr 1-8 do IDW (wersje edytowalne)
Załącznik nr 3.2 do IDW (pliki służące do wygenerowania Jednolitego Dokumentu poprzez serwis eESPD)

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 14.01.2021 r.
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 14.01.2021 r.
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) po zmianie z dnia 14.01.2021 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 22.01.2021 r.
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.01.2021 r.
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 22.01.2021 r.
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) po zmianie z dnia 22.01.2021 r.
Załączniki: