Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o.
w Dzierżoniowie

Przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, zakładów przemysłowych i innych instytucji Miast: Dzierżoniów, Bielawa, Piława Górna, Miast i Gmin Pieszyce i Niemcza oraz Gminy Dzierżoniów w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Jakość wody

Jakość wody dostarczanej do sieci wodociągowej kontrolowana jest na bieżąco przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie oraz przez PSSE w Dzierżoniowie.

Fundusze unijne

Spółka od wielu lat pozyskuje środki unijne na realizacje inwestycji z zakresu baraży wodno- kanalizacyjnej.

previous arrow
next arrow
Slider

W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO – ETAP II” NA TERENIE DZIERŻONIOWA , PIESZYC, BRATOSZOWA I PIŁAWY DOLNEJ ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW DO PODŁĄCZANIA SIĘ DO WYBUDOWANYCH SIECI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY WYKONYWANIA PRZYŁĄCZY MOŻNA UZYSKAĆ W URZĘDACH GMIN ORAZ W SIEDZIBIE WiK Sp. z o.o. W DZIERŻONIOWIE.

W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W NOWIŹNIE W RAMACH ZADANIA „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W NOWIŹNIE – CZĘŚĆ I”, ZREALIZOWANEGO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW NOWIZNY DO PODŁĄCZANIA SIĘ DO WYBUDOWANEJ SIECI.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY WYKONYWANIA PRZYŁĄCZY MOŻNA UZYSKAĆ W URZĘDZIE GMINY W DZIERŻONIOWIE ORAZ W SIEDZIBIE WiK Sp. z o.o. W DZIERŻONIOWIE.

Tutaj znajdziesz przydatne informacje, dokumenty, wnioski i cenniki.

Informacje o planowanych wyłączeniach i awariach
w dostawie wody.

Na terenie działalności WiK Sp. z o.o. zostały wyznaczone, w uzgodnieniu z PSSE w Dzierżoniowie, stałe punkty czerpalne służące do monitorowania jakości wody.

Laboratorium mieści się w Dzierżoniowie na ulicy Relaksowej 5. Wykonuje badania wody pitnej dostarczanej poprzez sieć wodociągową mieszkańcom.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi Klienta.
Wiele spraw możesz załatwić on-line.

ul. Kilińskiego 25 A, 58-200 Dzierżoniów
tel.centrali 74 832-37-01 do 04

Slider

Aktualności

Do góry