Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości

IZ POIiŚ opracowała i udostępniła mechanizm umożliwiający przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.