Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach (RPO WD)

20 października 2021r. podpisana została pomiędzy Energia Komunalna Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie oraz ZUK Sp. z o.o. w Łagiewnikach Umowa partnerska na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”. W grudniu  2021 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie ww. projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W czerwcu 2022 roku podpisano umowę na realizację ww. inwestycji z firmą PRO-ECO Sp. z o.o. z Gdyni. W ramach projektu, o całkowitej wartości ponad 10,5 mln zł netto (po rozstrzygnięciu przetargowym), planowana jest budowa 125 instalacji fotowoltaicznych  o łącznej mocy prawie 3 MW. Zakończenie realizacji inwestycji (montaż ponad 7 tyś paneli) planowane jest w IV kw. 2023 roku.

 

W ramach projektu planowane jest wybudowanie 40 instalacji na obiektach wodno-kanalizacyjnych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie o łącznej mocy ok. 1,5 MW i wartości 4 053 101,73 zł netto – ponad 37% udziału w całym projekcie. W grudniu 2022 roku Spółka podpisała Umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie wkładu własnego dla zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie” realizowana w ramach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”, w wysokości 1 444 796,30 zł.

 

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl