noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

FS2: Przygotowanie i przeprowadzenie dialogu technicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie, przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)

Data rozpoczęcia: 2019-02-07 14:00:00
Data zakończenia: 2019-02-14 10:30:00

Przygotowanie i przeprowadzenie dialogu technicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie, przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)

Załączniki nr 1-6 do Ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowalnej: Formularz oferty, Oświadczenia, Wykaz osób, Wykaz usług

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

Zalączniki do przetargu


- Załącznik nr 1


Regulamin udzielania zamówień

Wniosek o zakup specyfikacji

Archiwum

......................................................................
Wykonanie przewiertów sterowanych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektu usługowego (Stacji Uzdatniania Wody) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie, ul. Relaksowa i Piaskowa, dz. nr 392/4, obręb Nowe Miasto.
ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019 r. Odwiedziło nas juz 3308951 osób