Jesteś tutaj:

Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego

Czytaj więcej o: Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego

W dniu 22.12.2020 r. roku Spółka podpisała umowę na realizację robót budowlanych pn.: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzące w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Wykonawcą robót będzie firma KARTGIS Sp. z o.o. z Warszawy.
Termin zakończenia umowy 22.06.2022 r.
Wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi 4 036 187,47 zł brutto.
Jest to kolejne zadanie planowane do realizacji ze środków unijnego Funduszu Spójności, zgłoszone w ramach II etapu projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego.

Darowizna na rzecz Powiatowego Szpitala w Dzierżoniowie

Czytaj więcej o: Darowizna na rzecz Powiatowego Szpitala w Dzierżoniowie

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie przekazała darowiznę  w wysokości 70 tys. zł na rzecz Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie. Za przekazane środki finansowe ma zostać zakupiony dodatkowy respirator, który ma poprawić bezpieczeństwo pacjentom Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie, szczególnie w chwili obecnej, podczas walki z Covid-19.

Czytaj więcej „Darowizna na rzecz Powiatowego Szpitala w Dzierżoniowie”

Audyt zewnętrzny 2020

Czytaj więcej o: Audyt zewnętrzny 2020

W dniu 5 października 2020 r. został przeprowadzony kolejny audit w zakresie funkcjonowania w Spółce zintegrowanego systemu zarządzania. Audit był auditem nadzoru, miał za zadanie potwierdzić działanie Spółki zgodnie z normami PN- EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO  45001:2018. Podczas audytu Spółka WiK przechodziła na nową normę dotyczącą Systemu Zarzadzania BHP. Dotychczas w Spółce funkcjonowała norma  PN-N 18001, która przestała obowiązywać. Dlatego też Spółka podjęła działania, w celu spełnienia wymagań nowej normy PN-ISO 45001.

Czytaj więcej „Audyt zewnętrzny 2020”

Do góry