Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o.
w Dzierżoniowie

Przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, zakładów przemysłowych i innych instytucji Miast: Dzierżoniów, Bielawa, Piława Górna, Miast i Gmin Pieszyce i Niemcza oraz Gminy Dzierżoniów w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Jakość wody

Jakość wody dostarczanej do sieci wodociągowej kontrolowana jest na bieżąco przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie oraz przez PSSE w Dzierżoniowie.

Fundusze unijne

Spółka od wielu lat pozyskuje środki unijne na realizacje inwestycji z zakresu baraży wodno- kanalizacyjnej.

previous arrow
next arrow
Slider

W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO – ETAP II” NA TERENIE DZIERŻONIOWA , PIESZYC, BRATOSZOWA I PIŁAWY DOLNEJ ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW DO PODŁĄCZANIA SIĘ DO WYBUDOWANYCH SIECI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY WYKONYWANIA PRZYŁĄCZY MOŻNA UZYSKAĆ W URZĘDACH GMIN ORAZ W SIEDZIBIE WiK Sp. z o.o. W DZIERŻONIOWIE.

Tutaj znajdziesz przydatne informacje, dokumenty, wnioski i cenniki.

Informacje o planowanych wyłączeniach i awariach
w dostawie wody.

Na terenie działalności WiK Sp. z o.o. zostały wyznaczone, w uzgodnieniu z PSSE w Dzierżoniowie, stałe punkty czerpalne służące do monitorowania jakości wody.

Laboratorium mieści się w Dzierżoniowie na ulicy Relaksowej 5. Wykonuje badania wody pitnej dostarczanej poprzez sieć wodociągową mieszkańcom.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi Klienta.
Wiele spraw możesz załatwić on-line.

ul. Kilińskiego 25 A, 58-200 Dzierżoniów
tel.centrali 74 832-37-01 do 04

Slider

Aktualności

Energia Komunalna Sp. z o.o. ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe

Czytaj więcej o: Energia Komunalna Sp. z o.o. ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe

Energia Komunalna Sp. z o.o. ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe poprzedzające ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”. Szczegółowe informacje o Konsultacjach można uzyskać na stronie https://energia-komunalna.pl/wstepne-konsultacje-rynkowe

Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego

Czytaj więcej o: Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego

W dniu 22.12.2020 r. roku Spółka podpisała umowę na realizację robót budowlanych pn.: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzące w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Wykonawcą robót będzie firma KARTGIS Sp. z o.o. z Warszawy.
Termin zakończenia umowy 22.06.2022 r.
Wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi 4 036 187,47 zł brutto.
Jest to kolejne zadanie planowane do realizacji ze środków unijnego Funduszu Spójności, zgłoszone w ramach II etapu projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego.

Darowizna na rzecz Powiatowego Szpitala w Dzierżoniowie

Czytaj więcej o: Darowizna na rzecz Powiatowego Szpitala w Dzierżoniowie

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie przekazała darowiznę  w wysokości 70 tys. zł na rzecz Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie. Za przekazane środki finansowe ma zostać zakupiony dodatkowy respirator, który ma poprawić bezpieczeństwo pacjentom Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie, szczególnie w chwili obecnej, podczas walki z Covid-19.

Czytaj więcej „Darowizna na rzecz Powiatowego Szpitala w Dzierżoniowie”

Audyt zewnętrzny 2020

Czytaj więcej o: Audyt zewnętrzny 2020

W dniu 5 października 2020 r. został przeprowadzony kolejny audit w zakresie funkcjonowania w Spółce zintegrowanego systemu zarządzania. Audit był auditem nadzoru, miał za zadanie potwierdzić działanie Spółki zgodnie z normami PN- EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO  45001:2018. Podczas audytu Spółka WiK przechodziła na nową normę dotyczącą Systemu Zarzadzania BHP. Dotychczas w Spółce funkcjonowała norma  PN-N 18001, która przestała obowiązywać. Dlatego też Spółka podjęła działania, w celu spełnienia wymagań nowej normy PN-ISO 45001.

Czytaj więcej „Audyt zewnętrzny 2020”

Do góry