SUW w Ostroszowicach

Zakład Uzdatniania Wody w Ostroszowicach

Wybudowany na początku lat 50-tych, zasilany jest wodą z a siedmiu ujęć typu powierzchniowego i dennego, wybudowanych w Górach Sowich na potokach: „Jeleń”, „Muflon”, „Daniel”, „Kozica”, „Pomarańczowy”, „Dzik”, „Czerwony Młyn”.

– Do zakładu woda z tych ujęć przesyłana jest rurociągiem ciśnieniowym o długości 11km i średnicy 300 mm.
– W podstawowym cyklu pracy woda z ujęć podawana jest do dwóch zbiorników retencyjnych (stawów) o pojemności sięgającej 172 tyś. m3.
– Ze zbiorników woda grawitacyjnie podawana jest do czerpni wody surowej, a następnie za pośrednictwem 2 pomp typu PJM tłoczona jest na trzy filtry pospieszne ciśnieniowe zamknięte o łącznej powierzchni 21 m3.
– Po filtracji woda kierowana jest do czerpni wody czystej, gdzie podawana jest ciągłej dezynfekcji podchlorynem sodu.
– Zamontowane w hali filtrów dwie pompy typu PJM tłoczą uzdatniona wodę do zbiornika wyrównawczego na Maślanej Górze. Stąd spływa ona dwoma rurociągami zasilajac blisko 2/3 miasta Bielawy.
– Aktualnie, po modernizacji Z. U. W. w Ostroszowicach – zbiorniki pełnią rolę magazynu wody pitnej.
– W okresach letnich, gdy potoki górskie wysychają, zbiorniki retencyjne w Ostroszowicach – pomimo stosunkowo niewielkiej pojemności- odgrywaja bardzo ważną rolę w systemie zaopatrzenia w wodę miasta Bielawy.
– Maksymalna przepustowość Z. U. W. Ostroszowice sięga 6.500 m3/dobę.
– Średnia produkcja wody: 3.450 m3/dobę.