SUW w Piławie Górnej przy ul. B.Chrobrego („NOWAR”)

Stacja Uzdatniania Wody w Piławie Górnej

Woda pozyskiwana z głębinowych studni zlokalizowanych przy ulicach Chrobrego oraz Okrzei w Piławie Górnej, tłoczona jest do Stacji Uzdatniania Wody położonej na ulicy Chrobrego.

W pierwszej kolejności poddawana jest procesowi utleniania wstępnego, polegającemu na dawkowaniu podchlorynu sodu.

 

Kolejnym etapem na drodze do pozyskania wody odpowiadającej najwyższym normom jest jej napowietrzanie w areatorach wodno-powietrznych.

Wreszcie filtracja za złożach piaskowych w czterech komorach filtrów pospiesznych zamkniętych w łącznej powierzchni 18 m2, celem której jest odmanganianie i odżelazianie wody.